Bevattningssystem

Trädetablering

Säkra trädetableringen med hjälp av bevattning

Att ta hjälp av droppbevattning vid trädetablering är den mest gynnsamma lösningen för växtligheten. Vid nyplantering är det många faktorer som kan påverka etableringen av växten ute i den nya miljön och finns inte samspelet mellan dessa faktorer hämmas trädets tillväxt kraftigt. Några viktiga faktorer är vattentillgången, näringstillförseln och syreupptagningsförmågan till rötterna.

Kontakta oss för mer information om bevattning av träd!

Dysor och droppslang istället för vårregn

Generellt kan sägas att bevattning ska ske på samma sätt som i naturen och den bästa bevattningen vi kan tänka oss är ett stilla vårregn som sakta sipprar ner i marken och fuktar växternas rötter. Vårregnet kan vi enkelt byta ut till våra dysor och droppslangar för att få samma effekt.

Kombinerad bevattning för bladverk och rotklump

Dysornas bevattning fuktar bladverket på trädet och skyddar det mot torkstress som annars är vanligt på nyplanterade träd. Dessutom dricker träden även via bladen och dysorna är utmärkta att använda vid bladgödsling. Droppslangen, nedgrävd i jorden, förser träden med en långsam och exakt bevattning utan avdunstning. Vid droppbevattning sprids vattnet runt växten så att jorden inte packas och ger rötterna syrebrist.