Bevattningssystem

Grustäkt

Bind dammet i grustäkten med bevattning

Dammiga grustäkter eller sandtag är ingen trevlig miljö att vistas i, varken för de som arbetar där eller de som bor i närområdet.

Med WaterBoys bevattningssystem med slagpendelspridare får ni förbättrade arbetsmiljöer och minskat damm för kringliggande bebyggelse. Spridarna är kopplade till ett stamledningsnät och passar perfekt för verksamheter som bedriver till exempel stenkross, dagbrott eller avfallshantering.
Systemet levereras komplett med pumpstation och automatik, som byggsats eller med monteringshjälp.

Kontakta oss för mer information.