Bevattningssystem

Kasco fontän

Flytande fontäner

Vill ni tillföra något extra till dammen eller sjön? Med Kasco flytande fontäner ger ni vattenmiljön ett dekorativt inslag.

Förutom att fontänen är vacker att titta på tillför den också ökad syresättning och cirkulation i dammen som är viktig för ekologisk balans och hög vattenkvalité. Vattenväxter tar upp syre genom vattnet och syresatt vatten har därför en positiv påverkan på växt och rötter. Syrehalten i vattnet är viktig även för vattenlevande djur, ger mindre dy/bottenslam genom ökad nedbrytning och eliminerar dålig lukt från vattnet.

Fontänerna är kraftigt konstruerade med rostfria komponenter för lång livslängd, även i saltvatten. De är designade för att klara ständig drift och utformade så att de inte blockeras av föroreningar.

Belysning för fontänen

Vill ni njuta av fontänen även kvällstid finns det möjlighet att köpa belysning till fontänen. Kontakta oss för mer information!