Tryckregulatorer, Filter

Våra filter & tryckregulatorer ger en kontrollerad vattenkvalitet

– En förutsättning för ett väl fungerande bevattningssystem

Används ytvatten från ett vattendrag eller damm, är ofta lamellfilter eller sandfilter den bästa lösningen.
För att få en säker drift och lång livslängd hos t ex droppslang och mindre dysor rekommenderas filter som tar bort partiklar som är större än 0,13 mm dvs.120 mesh.

Trycket i vattenutkastaren kan vara för högt för bevattningsanläggningen och för att garantera rätt tryck så kompletterar man med en tryckregulator.