Bevattningssystem

Gardencenter

Bevattning för garden center, handelsträdgårdar och plantskolor

Med dysbevattning erhålls en mycket jämn och exakt bevattning. Vi skräddarsyr systemen så att bevattningen hamnar på exakt rätt ställe, vilket leder till stora vattenbesparingar och minimerar övervattning.

Dysbevattning för olika behov

Dysorna kan monteras på spjut vid bevattning av bäddar. För att bevattna försäljningsytor med bord används normalt dysor monterade i rör eller slang som lämpligast fästs på en överliggare.

Bevattning av container- eller krukodlade produkter inom garden center och plantskolor kompletteras ofta med droppbevattning, till exempel fruktträd och amplar. Då leds vattnet ner i containern eller krukan från en droppknapp med hjälp av slang och pinne.

Allt oftare efterfrågas underbevattning även till utomhusförsäljningen. WaterBoys har levererat ett flertal olika lösningar, till exempel påfyllning via ebb- och flodsystem, droppbevattning Ampel CNL, bubblers eller vanliga slangsystem.

Oftast är bevattningen helt automatisk för att underlätta för personalen.

Handvattning är ofta något som inte går att undvika helt, så i WaterBoys sortiment finns även slangvindor som kan monteras både i inomhus och utomhusmiljön. Komplettera med ett svängbart väggfäste så blir den enkel att ta in på vintern om den är monterad i utemiljö.

Dysbevattning av högsta kvalité

Vårt dyssortiment är brett med allt ifrån foggers som ger en dimlik bevattning till turbinsprinklers som är mer lämplig för bevattning på friland eller som frostskydd. På WaterBoys AB använder vi oss av dysbevattning av det välkända märket NETAFIM. Ni hittar vårt dyssortiment här