Här är våra

Köpvilkor

WaterBoys köpvillkor

Försäljningsvillkor

Dessa försäljningsvillkor är tillämpliga om svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkunder gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen, och för företag gäller köplagen.

Beställningsvillkor

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att WaterBoys lider ekonomisk eller annan skada, kommer att polisanmälas.

Priser

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning (inkl moms) såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot kortbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer WaterBoys råder ej över prisförändringar på marknaden, därför kan prisjusteringar förekomma.

Betalning

Waterboys samarbetar med Klarna AB (org.nr. 556737- 0431) där Klarna AB tillhandahåller flera betallösningar via Klarna Checkout: faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. När du godkänner Waterboys köpvillkor och betalar med Klarna Checkout, godkänner du även Klarna AB:s villkor. Du kan läsa de fullständiga villkoren för Klarna Checkout här.

Leveranstider

Varor som ingår i WaterBoys sortiment på hemsidan kan i normala fall levereras inom 4-7 arbetsdagar, med reservation för ev. slutförsäljningar. Om kombination av produkter med olika leveranstid beställs så väntar vi in allt så vi kan fulleverera. Om leverans dröjer på sådant sätt att kund ej önskar leverans av order är det på köparens ansvar att order avbeställes i enlighet med dessa köpvillkor innan utleverans av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser

Alla leveranser sker i huvudsak med Schenker. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till WaterBoys är korrekt, och att köparen, efter det att WaterBoys AB utlevererat ordern följer upp leveransen hos speditören. Leverans sker endast inom Sverige.

Waterboys.se

Handla tryggt

Kontakta oss

Telefon: 0472-104 80

E-post: boys@waterboys.se
Vid ändring av order: order@waterboys.se

Ekebogatan 15,
342 30 Alvesta

Org nr: 556444-2621

Ändring av order och avbeställnig

Kund kan framtill den punkt order utlevererats utan kostnad ändra sin order, med reservation för att beställd vara ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ej kan ändras. Kontaka order@waterboys.se vid ändring av order. Avbeställning av order är göras utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern skickas. Obs gäller ej beställningsvaror. Avbeställning efter det att ordern skickats är ej möjlig. Du som kund är skyldig att motta försändelsen.

Ej utlöst paket

Om paket ej hämtas så kommer kund att belastas frakt tur och retur. Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 10 % av varuvärdet, dock lägst 175: – inkl. moms.

Distansavtalslagen

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att utnyttja ångerrätten enligt Distansavtalslagen mailar du till oss orsak till retur och faktura nr. Ladda ner dokument här. Retur enl. Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund möjlighet att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas oöppnad. Om varor man beställt ej kan användas på avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkänns ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 15 % av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Garantier

Garanti 1 år från inköpsdatum om inget annat är överenskommet. Garantin omfattar reperation av fabrikationsfel, alternativt ersättning med ny vara. Garantin gäller inte vid sönderfrysning eller yttre åverkan. Garantianspråket kan aldrig överstiga den för produkten erlagda köpesumman. Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. När reklamation efter garantitiden har passerat är det köparen som skall påvisa att felet man anmärker fanns redan vid leveranstillfället.

Returer

Vid retur vänligen kontakta oss. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga. otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t.ex. pga. ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår hanteringsavgift + kostnader för leverans tur och retur. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig. Ifall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.