Återströmning

Återströmningsskydd används för att förhindra förorenat vatten eller farligt vatten att komma ut i det kommunala vattenledningsnätet. Används t.ex. vid droppbevattning eller injicering av gödning i kommunalt vatten. Vid en ev. läcka eller tryckfall i vattennätet förhindrar återströmningsskyddet att den anslutna anläggningen dräneras ut i det kommunala nätet.

Återströmningsskydd typ BA täcker riskerna t o m vätskekategori 4 vid inkoppling av tappvatten. Katergori 4 innebär: ”Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen”.

Vi kan även erbjuda AirGap återströmningsskydd för kategori 5. Kontakta oss för offert boys@waterboys.se

Endast ett sökresultat