Dysbevattning

Den moderna odlingstekniken i växthus och plantskolor samt på friland, ställer mycket höga krav på bevattningssystemen.

WaterBoys AB har agenturen för Netafims stora dyssortiment som ständigt produktutvecklas med unika och bättre produkter.
Sortimentet består av dysor som ger allt från den finaste dimma, upp till regndroppsliknande minisprinkler med spridning
upp till drygt 15 meter i diameter.

Fördelarna med WaterBoys dyssortiment är främst den flexibla utformningen samt möjligheten att punktbevattna områden och på så sätt undvika oönskad övervattning.