Bevattningsystem

Ridsport

Ridhusbevattning – Traditionell bevattning med dysor

WaterBoys skapar ett inomhusregn som samlar upp och binder dammet i ridhuset eller på ridbanan. Bevattningen gör också att svikten i underlaget bibehålls och ger er de bästa träningsmöjligheterna.

Dysor och spridare är speciellt utformade för att ge maximal effekt och minimera vattenförbrukningen. Hela ridhusytan bevattnas samtidigt eller i sekvens, vilket förkortar bevattningstiden avsevärt. Systemet kan levereras helautomatiskt och ni kan då vattna på de tider som passar er bäst. 

Välkommen att kontakta oss för offert till bevattning i Ert ridhus!

Bevattningen ökar livslängden på bottnen i ridhuset

Erfarenheten visar att WaterBoys system ger bättre kontroll av ridhusbotten och ökar sandens svikt och livslängd oavsett om det är ett traditionellt uppbyggt underlag, paddex eller rubber ground.

Till varje ridhus/ridbana görs en individuell bevattningsplan baserad på ridhusets konstruktion. Där tar vi hänsyn till bland annat takhöjd, ljusinsläpp, ventilation och hur bevattningsbehovet ser ut för just er ridhusbotten för att bevattningen ska leva upp till era förväntningar.

All matarledning och bevattningsdysorna är vita och ger ett diskret, estetiskt tilltalande montage där utrustningen inte stör helhetsintrycket.

Bilden visar ett samlat bevattningsmontage med både automatik, filter och magnetventiler samlat på samma ställe. Det gör det enkelt att styra och serva bevattningsanläggningen.

Automatisk styrning av bevattningen 

Dysorna är speciellt framtagna för takmontering och systemet optimerat för att undvika stora droppar. Istället avger det en jämn dimma som rör sig ner mot golvet. Detta leder till låg vattenförbrukning och bra driftekonomi. 

Som standard indelas ridhuset i fem sektioner. Ytterraderna längs med sargen förses med 180° dysor samt 90° dysor i hörnen. I de tre mittenraderna monteras 360° dysor som kompletteras med 180° dysor vid kortsidorna. Indelningen i sektioner gör det möjligt att reglera bevattningen över olika delar i ridhuset om så önskas.

Systemet levereras med helautomatisk styrning där en programmerbar mikroprocessor styr systemets olika delar. Ni kan naturligtvis också starta varje del manuellt. 

Montage med pop-up-spridare

Utomhus eller där större räckvidd krävs använder vi fast monterade pop-up-spridare. Spridarna är konstruerade så att de inte syns när de inte används vilket vissa föredrar av estetiska skäl. Vid användning reser sig spridarna och ger då stor bevattningsräckvidd. 
Vi rekommenderar sällan att sätta denna typ av bevattning inomhus då det bland annat kan vara svårt att undvika att det kommer vatten på sargen, men vid önskemål tittar vi även på det alternativet. 

WaterBoys har i dagsläget levererat automatisk bevattning till en stor mängd nöjda ridsportsanläggningar runt om i Sverige, läs mer om dem här.