Bevattningssystem

Timmerbevattning

Bevattning av lagrat virke

Stormen Gudrun blev vårt eldprov vad gäller timmerbevattning för långtidslagring. Sedan kom stormen Pär och numera levererar vi kontinuerligt till permanenta timmerbevattningsanläggningar.

Vid återkommande lagerhållning av rundvirke är lagrets utformning extra viktig. Med rätt utformning av lagret är det möjligt att minska eller helt undvika slangdragningar på virket vilket underlättar monteringen som då kan göras från lift. Bevattningen sker genom sektionerad bevattning i olika intervall, vilket minskar vattenåtgången. Det är viktigt att rundvirkets yta hålls blöt och att även ändytorna bevattnas. Spridare med stora munstycken såsom bevattningskanoner bör användas för att minska risken för igensättning. Få och stora spridare ger också mindre behov av underhåll och service.

Vid långtidslagring är bevattning det vanligaste sättet att lagra rundvirke då våtlagring kan förlänga lagringstiden flera år. Bevattningen motverkar sprickbildning, blånad, röta och insektsskador. Microklimatet i och runt virkesvältorna blir genom den lägre temperaturen ogästvänlig för insekter och eventuella svampar. Även insektsangrepp på stående skog nära bevattnade lagringsplatser undviks.

Välkomna att kontakta oss för mer information, vi har flera års erfarenhet av timmerbevattning.