Bevattningssystem

Plantering

Droppbevattning till planteringar och rabatter

Kombinationen av en bra vattenreglering och droppslang optimerar växternas tillväxt och ger er ett vackrare resultat. Droppslangsbevattning ger ett osynligt resultat och eliminerar vattenavdunstningen samtidigt som vattenstänk på bladverket undviks. Dessutom bidrar det nedmyllade bevattningssystemet till att växterna alltid hittar vatten nära rotbasen och inte behöver lägga energi på att utveckla ett stort rotsystem. Systemet är helt dolt och estetiskt tilltalande liksom risken för skadegörelse i offentliga miljöer är minimal. En ytterligare bonus är att ogräset inte ytbevattnas!

Speciellt lämpliga ytor för droppbevattning:

  • Perenna och annuella planteringar och häckar
  • Innegårdar, parkeringsdäck, terrasser mfl. där liten jordvolym används
  • Takvegetation såsom sedum och gräs
  • Vid etablering av träd
  • Växtlighet i trafikmiljö
  • med flera

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er med rätt produkter till er droppbevattning.

Rekommenderade avstånd för droppslang

Vattning med slang eller spridare innebär att jorden kompakteras och syrehalten minskar. Med droppslang undviks detta och tillväxten främjas. Vid användande av droppslang i perennrabatter, häckar och buskplanteringar rekommenderar vi användningen av UniRam med ett droppavstånd på 40 cm. I tätt planterade annuella rabatter (1-åriga blommor), under utrullad gräsmatta eller vid användande av lättare jord bör dock droppavståndet minskas alternativt att droppslangen läggs något tätare.

I vanlig planteringsjord sprider sig vattnet ca 25-30 cm i radie ut från droppslangen (även uppåt). Lämpligt avstånd mellan droppslangarna i en sådan rabattyta är ca 50 cm och ger då en bevattningsmängd av ca 10 mm/timme. Hur djupt droppslangen placeras kan variera från att den läggs helt ovan jord ner till 20-30 cm djup. Vid montage ovan jord förankras droppslangen lättast med droppslangsförankring.

Vid stort läggningsdjup eller i rabatter med 1-åriga växter med ett koncentrerat rotsystem, rekommenderar vi att stödbevattna från ovan under den första veckan. Det beror på att det tar tid innan kapillärkraften kommer igång i nylagd jord.

                                                                                                   Illustration av droppbevattning under jord

Skräddarsydd bevattning

I de fall ni vill placera droppslangen efter planteringen är gjord eller har en skiss på en planerad plantering har vi möjlighet att skräddarsy bevattningen. Lite extra droppslang till mer vattenkrävande växter samtidigt som droppavståndet kan glesas ut till de som vill ha mindre vatten. Om ni är osäkra på hur mycket vatten växterna behöver rekommenderar vi att ni frågar er blomsterhandel om råd.

Automatisk bevattning av planteringar

Anläggningen kan skötas manuellt eller automatiskt beroende på era behov och önskemål. Ni kan koppla på en trädgårdsslang vid vattning eller ha en fullt automatiserad bevattningsanläggning med automatik och regnkännare så att allt sköter sig självt.