Lamellfilter

Arkal lamellfilter är uppbyggt av tunna lameller som ligger staplade på varandra. På lamellens båda sidor är spår utfrästa diagonalt. Spårens djup bestämmer filtreringsgraden.
I drift är lamellerna sammanpressade. Utformningen gör att det blir ett antal ”fällor” för de partiklar som finns i vattnet.
På detta sätt får man en stor filtreringsyta.
Lamellfilter används främst vid filtrering av ytvatten som innehåller organiskt material.

Till dropp och dysbevattning rekomenderas filtreringsgrad 0,13 mm (röda lameller)
Till spridarbevattning rekommenderas filtreringsgrad 0,40 mm (blåa lameller)

Visar alla 6 resultat