Tunnväggig Droppslang

Streamline är Netafims tunnväggiga droppslang lämplig för någon/några säsongers användning inom radkulturer eller för
bordsbevattning.
Droppslangen är tillverkad genom strängsprutning av plast vilket medför att slangen håller sig perfekt
cylindrisk under drift. Strängsprutning medför att den inte bara är starkare än andra konkurrerande märken på marknaden,
utan även håller sig exakt rund vilket också minskar tryckfallet i slangen och större slanglängder kan användas.

Streamline är utrustad med den unika patenterade Netafim labyrinten med en stor passage för maximal turbulens. Varje droppställe är även utrustad med ett inbyggt filter och tillsammans med den unika labyrinten tillhandahåller de då ett utmärkt skydd mot igensättning av varje droppställe.
Streamline är frostbeständig vilket gör att den kan användas både i växthus samt på friland.
Streamline installeras vanligtvis under markplast, täckbark eller uppe på jordytan.

Slangen har även en ”klaffventil” över varje droppställe. Den mekaniska barriären ”klaffventilen” garanterar att droppstället
öppnas lätt vid drift och hålls permanent stängt efter avslutad bevattning.

”Klaffventilens” fördelar:

  • Hålls hermetiskt stängd under ut- och upprullning.
  • Förhindrar att jord sugs in i droppstället vid speciella applikationer då ev. vakuum kan bildas.
  • Minimerar att rötter kan tränga in i droppstället

Endast ett sökresultat