Kylning och befuktning

Coolnet Pro Coolnet Pro är dimdysan för klimatreglering.

• En högkvalitativ dysa helt i syra- och gödselmedelresistent material.
• Tillverkad i vit polypropylen – maximal reflektion.
• Coolnet Pro finns i tre utföranden: Enkeldysa, T – 2 munstycken samt som Kors – 4 munstycken.
• Flöde 22 l/h vid 4 bars arbetstryck, 5,5 l/h x 4 dysor.
• Droppstorlek 65 mikron. • Rek. arbetstryck: 3-5 bar.
• Används med fördel i kombination med droppskydd mod.530-30
Varför montera Coolnet Pro i växthus?

Befuktning – vid uppvärmning av växthusen torkar luften ut. Coolnet Pro ger en mycket fin dimma som höjer luftfuktigheten. När temperaturen ökar så sjunker luftfuktigheten. Coolnet Pros fina dimma förångas och på så sätt höjs luftfuktigheten samtidigt som temperaturen sänks.

Kylning – under sommarhalvåret krävs ofta att växthuset och plantorna kyls ner till rätt odlingstemperatur för att optimera tillväxten. De fina droppar som landar på bladen bidrar till att bladtemperaturen sänks.
CO2 – vid användande av CO2 torkar luften ut. Om Coolnet Pro används som befuktningsmetod istället för luftning via luckorna reduceras uppvärmningskostnaderna.
Driftsmetoder Korta intervaller, t.ex. 3 sekunder var 10:e minut – dropparna förångas när de fortfarande befinner sig i luften – huvudeffekten blir nedkylning av luften i växthuset.

Längre intervaller, t.ex. 10 sekunder var 15:e minut – en del av dropparna förångas i luften medan en del väter bladmassan och på så sätt reduceras bladtemperaturen.
 Att tänka på: Ventilation under dimningen påverkar resultatet positivt. Se till att bladen torkar upp mellan intervallerna. Rek. börvärde för start av befuktning: Luftfuktighet 70%, temperatur 28 – 30 grader. Installera Coolnet Pro så högt som möjligt i växthuset. Lämpligt dysförband är 2,5 x 3,0 m. Monteras med fördel i vår vita polyetenledning art. 750-20.

Visar alla 7 resultat