Bevattningssystem

Kylning och befruktning

Kylning och befuktning

Vid uppvärmning av växthus försvinner mycket fukt i luften som behöver återföras genom befuktning. På sommaren kan växthusen också bli för varma för att växterna ska må riktigt bra och kan då behöva kylas ner. Lösningen på problemen är Coolnet Pro.

Coolnet Pro – Den vita linjen

Vår dimdysa för klimatreglering åstadkommer en mycket fin dimma. Finaste dimman fås i tryckområdet 3-4 bar då droppstorleken är 0,1 mm.
Dysan är av hög kvalitet och gjord av syraresistent material. De olika delarna i dysan kan bytas ut. Färgen är vit för maximal reflektion. Installera Coolnet Pro så högt som möjligt i växthuset. Lämpligt dysförband är 2,5 x 3,2 m (Venlohus). Monteras med fördel i vår vita polyetenslang.

Coolnet Pro finns i tre olika utföranden
De olika utförandena kan med fördel användas i kombination med droppskydd som öppnar vid 3.0 bar:

  • Kors med 4 munstycken
  • T med 2 munstycken
  • Enkeldysa

Varför montera Coolnet Pro i växthus?

Befuktning

Vid uppvärmning av växthusen torkar luften ut. Coolnet Pro ger en mycket fin dimma som höjer luftfuktigheten. När temperaturen är hög är luftfuktigheten låg, Coolnet Pro:s fina dimma förångas och på så sätt höjs luftfuktigheten samtidigt som temperaturen sänks.

Kylning

Under sommarhalvåret krävs ofta att växthuset och plantorna kyls ner till rätt odlingstemperatur för att optimera tillväxten. De fina droppar som landar på bladen bidrar till att bladtemperaturen sänks.

CO2

Vid användande av CO2 torkar luften ut. Om Coolnet Pro används som befuktningsmetod istället för luftning via luckorna reduceras uppvärmningskostnaderna. Driften kan ställas in i olika intervall, till exempel från var 10 sekund till var 15:e minut. En del av dropparna förångas i luften medan en del väter bladmassan och på så sätt reduceras bladtemperaturen.