Bevattningssystem

Droppbevattning

Droppbevattning till odlingar och växthus

Droppbevattning innebär att vatten tillförs i form av droppar i långsam takt. Det ger möjlighet att bara bevattna grödans aktiva rotzon istället för hela fältet som görs vid till exempel spridarbevattning.

Lång erfarenhet av droppbevattningssystem

WaterBoys AB har marknadens bredaste droppslangsprogram och vi tillhör de ledande inom droppslangstekniken med en försäljning om ca. 500 000 m droppslang/år.

Vi är dessutom huvudagent i Sverige för världens största droppslangstillverkare, NETAFIM. Det innebär många fördelar både för er som kund och oss som leverantörer. NETAFIM ligger verkligen i framkant och är nytänkande när det kommer till utvecklingen av droppslangsteknik. Vi har deras fulla support i form av tillgång till olika experter.

Kontakta oss för mer information eller en offert!

Bevattning med precision

Droppbevattningens fördelar är välkända både för odlingar under glas och på friland och fördelarna är stora jämfört med t.ex. spridarbevattning. Tekniken att använda droppslang som bevattningsmetod har varit i ständigt ökande under de senaste åren.

Sparar vatten – halverad vattenförbrukning kontra konventionell spridarbevattning.

Optimerad bevattning – genom att vatten tillförs vid plantans rotsystem bevattnas ingen onödig yta.

Näringstillförsel – anläggningen kan mycket enkelt förses med gödseldosering för tillsättning av växtnäring.

Skonar jordstrukturen – långsam och exakt bevattning förhindrar jorderosion och att jorden packas.

Energisnålt – genom långsam bevattning och låga tryck kan små och energisnåla pumpar användas. Inom växthus- och plantskoletekniken finns det ett flertal olika modeller. Allt från smal tunnväggig droppslang som främst används vid bordsbevattning till den vanligare labyrintdroppslangen till bland annat containerodling. Vi har dem alla på lager!

Satsa på marknadens modernaste och effektivaste bevattningssystem, vi hjälper dig gärna!

Tomat- och gurkodling

Till tomat och gurkodling levererar vi främst olika typer av droppknappar, t ex. CNL- och PCJ-dropp. Dessa levereras i lösa delar eller som förmonterade enheter, helt enligt era önskemål. Samma typ av CNL- eller PCJ-dropp används vid bevattning av amplar.