Bevattningssystem

Motorsport

Bevattning av motorsportsbanor

För att kunna bedriva träning och tävling av högsta kvalité kräver motorsportsbanor en del bevattning. Varma, torra dagar kan det annars bli mycket dammigt. Varje motorsportsbana är unik och bevattningssystemet designas efter banans kupering och längd.

Bevattning av motocrossbanor sker oftast via slagpendelspridare i metall. Spridarna placeras vanligen via en 25 mm sekundärledning längs med banans sträckning. Spridarna stagas och förankras så att de ska tåla en påkörning utan att förare skadas. Bevattningen kan med fördel sektioneras via magnetventiler. Antalet avdelningar/sektioner avgörs ofta av pumpens kapacitet eller den huvudsäkring som finns att tillgå för elanslutning av pump. Anläggningen kan levereras som byggsats eller med monteringshjälp.

Kontakta oss för mer information så hjälper vi er med bevattning av er motorsportsbana.