/
Mina sidor

Spinklin Filterbatteri 3 enheter

Art.nr: N1324IB3

Arkal Spinklin filter är ett automatiskt självrensande lamellfilter för flöden från 7,5 m3/h och uppåt.
Spinklin är ett driftsäkert och tillförlitligt automatfilter där renspolningsprocessen utlöses av tryckskillnaden över filtret, alt. av en förprogrammerad spoltimer.
Finns även batteridriven, vilket innebär att
Spinklin även kan monteras ute på friland.

På Spinklin kombineras renspolning via tryckdifferens med
renspolning styrd av tidsintervallen, detta gör Spinklin överlägset mot andra automatfilter på marknaden idag.
Spinklin finns med filtreringsgrad 0,025-0,4 mm.
Spoltimer med 24 VAC eller 9 VDC.
Vid större flöden parallellkopplas filtren.

Spinklin filterbatteri 3 enheter
Arbetstryck: Max 10 bar
Min tryck vid renspolning: 3,5 bar
Max Flöde: 75 m³/h
Anslutning: R50