/
Mina sidor

Återströmningsskydd

Art.nr: 402000

Återströmningsskydd används för att förhindra förorenat vatten eller farligt vatten att komma ut i det kommunala vattenledningsnätet. Används t.ex. vid droppbevattning eller injicering av gödning i kommunalt vatten. Vid en ev. läcka eller tryckfall i vattennätet förhindrar återströmningsskyddet att den anslutna anläggningen dräneras ut i det kommunala nätet.

Återströmningsskydd typ BA täcker riskerna t o m vätskekategori 4 vid inkoppling av tappvatten. Katergori 4 innebär: ”Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen”.
Återströmningsskydd i avzinkningshärdig mässing

Användningsområde: Tappvatten Tryckklass 10 bar 
Anslutning: R20 utvändig gänga.
Arbetstemperatur: 0ºC/+65ºC

Byggmått:
R20         227 mm
R25         280 mm
R40         387 mm

Välj variant
6 625.00kr
inklusive moms