Galcon Automatventil
Modell 6001:
Inställbar bevattningstid från 1 min-12 tim.
Max 4 starttider/dygn
Möjlighet att välja specifika veckodagar eller med intervall från 1 till 31 dagar.

Modell 6051:
Samma som modell 6001 + möjlighet att programmera in bevattning under enstaka timmar på dygnet. T.ex 5 sekunder var 10:e minut mellan 9.00-15.00.

Frånkr 2725.00 Inkl. moms