Mina sidor

Spin Net LR ( Long Range)

Spin Net – sprinkler för upp och ned montage. Helt droppfri även under drift, vilket betyder att plantorna placerade direkt under sprinklern, inte blir övervattnade av ”droppet” som uppstår vid användning av många andra sprinklers. Spin Net monteras under matarledningen och på så sätt elimineras oönskat efterdropp. Mycket jämn spridningsbild. Spin Net är kompatibel med nedan SD adaptor. Resistent mot syra och gödselmedel. Spin Net finns i 3 modeller: Spin Net FLT med rak utkastningsvinkel, grå svivel Spin Net SR med låg utkastningsvinkel, blå svivel Spin Net LR med hög utkastningsvinkel, grön svivel

Spin Net LR (Long Range) Grön svivel Om man önskar att öka på kastlängden på sprinkler Spin Net FLT, byts enkelt sviveln ut med den raka utkastningsvinkeln ut till en svivel med högre utkastningsvinkel och på så sätt ökas kastdiametern på Spin Net med ca 0,5 m.

 

Välj variant
21.25kr