/
Mina sidor

Dosmatic Gödselinjektor Minidos

Art.nr: A-Minidos-1,0

Tabell:

 
Vattenflöde
Min l/min
Vattenflöde
Max l/min
Inblandning
Min%
Inblandning
Max%
MiniDos 1%
0,11
45
0,2
1,0
MiniDos 2,5%
0,11
45
0,5
2,5
MiniDos 10%
0,11
45
2,0
10

 

Gödselinblandningen är exakt och oberoende av vattenflödet.
Ingen luftning behövs och injektorn kan stängas av och på.
Inbyggd bypass = Av/På för inblandning av gödning.
Fälls ”spaken” i läge On sker gödningsinblandning. I läge Off
sker ingen dosering utan endast rent vatten passerar doseraren,
ingen extern bypass/förbikoppling behövs.
Dosmatics vattendrivna gödselinjektorers konstruktion är unik
så till vida, att inblandningen av gödselmedel sker i utloppet.
Dvs gödselmedlet passerar inte vattenmotorn.
• Vattendriven, ingen elektrisk inkoppling behövs
• Gödselinblandning i injektorns utlopp
• Litet tryckfall.
• Självluftande.
• Tillverkad i hög kemikalieresistens (Noryl + Polypropylen)
• Max tryck: 6,9 bar
• Anslutning: R20 utv gänga, (R20=3/4")
• Maximal vertikal sugkraft 2 m
• Maximal horisontell sugkraft 8 m
• Rekommenderad förfiltrering 0,13 mm
• Doseringsexakthet +/- 10%
• Servicevänlig
• Driftsäker
Sugslang med tillhörande bottenventil ingår i alla Dosmatics doserare.

Välj variant
6 000.00kr
inklusive moms