Droppbevattning till planteringar och rabatter

 
Illustration av droppbevattning under jordVid användande av droppslang i perennrabatter häckar och buskplanteringar rekommenderar vi att UniRam med ett droppavstånd på 40 cm används. I tätplanterade anuella (1-åriga blommor) rabatter och under rullad gräsmatta eller vid användande av lättare jord bör dock droppavståndet minskas eller alternativt lägga droppslangen något tätare.
 
 
 
 
 
 
Kombinationen av en bra vattenreglering ochDroppslang monterad i blivande rabatt. Detta täcks sedan över med jord så att det blir en osynlig bevattning droppslang optimerar växternas tillväxt. Med droppslang elimineras vattenavdunstningen samtidigt som vattenstänk på bladverk undviks. Eftersom vattnet då droppslangen är nedmyllad kommer direkt i rotzonen och alltid på samma ställe "slipper" växten att lägga ned kraft på att utveckla ett stort rotsystem för att leta vatten.
 
I ordinär planteringsjord sprider sig vattnet ca 25-30 cm i radie ut från droppslangen (även uppåt). Lämpligt avstånd mellan droppslangarna i en sådan rabattyta är således ca 50 cm och ger då en nederbördsmängd av ca 10 mm / timme. 
 
 
Läggningsdjupet av droppslang kan variera allt  ifrån att den läggs ut helt ovan jord, ner till 20-30 cm djup. Vid stort läggningsdjup, eller vid rabatter med 1-åriga växter med ett koncentrerat rotsystem, rekommenderar vi att stödbevattna från ovan under den första veckan. Detta för att det tar en tid innan kapillärkraften kommer igång i nylagd jord.
 

Skädarsydd bevattning

I de ytor där man kan lägga ut droppslangen efter planteringen är gjord eller har en skiss på vilka växter som ska vara var, har man möjlighet att ”skräddarsy” bevattningen exakt inom själva rabattytan. Lite extra droppslang till vattenkrävande växter samtidigt som droppavståndet kan glesas till de som vill ha mindre vatten. Fråga där plantorna köps så vet de hur stor mängd vatten växterna behöver.
 
Droppslang som är monterad med droppslangsförankring, närbild
Vid montage ovan jord förankras droppslangen lättast med droppslangsförankring. Vattning med slang eller spridare innebär att jorden kompakteras och syrehalten minskar. Med droppslang undviks 
detta och tillväxten främjas. Systemet är helt dolt och estetiskt tilltalande liksom risken för skadegörelse i offentliga miljöer är minimal. 
 
En ytterligare bonus är att ogräset inte ytbevattnas! 
 
 
 

För mer information om droppbevattning se vår broschyr Droppbevattning i Offentlig Miljö som finns att ladda ner i PDF:format. 

 
                             Droppbevattning i rabatt i Tornparken Sundbyberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

LÄS / BESTÄLL KATALOG

Katalog 2018
 
Beställ hem ett eget exemplar av vår katalog utan kostnad. 
Ni kan även ladda ner katalogen i PDF:fomat här »
 
 

BROSCHYR / BRUKSANVISNING

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster kan du ladda ner mer material så som broschyrer och bruksanvisningar i PDF-format här » 
 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.